Velkommen/Welcom -
for english, please scroll down 


 
Tanja & Phoenix

Hos jagt-retriever.dk bor der p.t.  4 Labrador hanhunde og deres daglige oppasser, Tanja Thorsen.

Desværre mistede jeg 2 dejlige hunde sommeren 2019, Milo der blev 12 år, så det var tid, men Chief blev kun 6 år, og skulle have været med på prøver og jagt mange år endnu,  det var forfærdeligt at skulle sige farvel til ham, og er fortsat ikke kommet over det.
Ind er der kommet 2 hvalpe, Kid & Dublin, de får deres egen sider, hvis de går igennem helbreds nåle  øjet når de er 1 år.

Alle mine hunde er ud af rene arbejsliner, et par stykker hentet i England & Irland.
Du kan læse om hundene på deres respektive sider.
Mine hunde bliver brugt til jagt og markprøver, primært i Dansk Retriever Klub.

Jeg har på nuværende tilspunkt produceret 3 Champions, Milo, Cooper og Chief, læs mere om dem under deres egen sider. 

Jeg har været udtaget til at repræsentere Danmark flere gange, ved Internationale arrangemeter som ICC, Nordisk Mesterskab, IWT, WT UK.
De ældeste hunde er også stillet i andre Nordiske lande flere gange.
Rejser og oplevelser der har gjort mit hundeliv særdeles rigere og inspirer til videre træning. Jeg mener at hunde træning er innovativ, hvis man vil være med i toppen, må man til stadighed udvikle sig som hundefører og hundetræner! 

Den type retriever jeg fungerer sammen med, er en on/off hund. Alle mine hunde bor inde og er familiehunde, ved siden af at de er jagt- og prøvehunde.
Alle er ud af engelske jagt linier og nogle importeret fra England.
​Mine hunde har DKK/FCI stamtavle.
Nogle af mine hanhunde står til rådighed for avl, det kan man se på deres egen side.

 


At www.jagt-retriever.dk there are 4 Labrador male dogs and their daily caretaker, Tanja Thorsen.
Unfortunately, I lost 2 lovely dogs in the summer of 2019, Milo turned 12, so it was time, but Chief only turned 6, and should have been on trials and hunting many years yet, it was terrible to say goodbye to him, and I have still has not gotten over it.
The spring/summer 2019 i also got 2 puppies, Kid & Dublin, they get their own pages if they go through the health needles eye when they are 1 year old.

All my dogs are out of working lines, a few picked up in England & Ireland. You can read about the dogs on their respective pages. My dogs are used for hunting and field tests, primarily in the Danish Retriever Club.

I have currently produced 3 Champions, Milo, Cooper and Chief, read more about them under their own pages. I have been selected to represent Denmark several times, at International events such as ICC, Nordic Championship, IWT, WT in UK e.t.c.. The oldest dogs have also been placed in other Nordic countries several times.

I have been qualified for the Danish Championship 12 consecutive years with 1-3 dogs per year. year

Travel and experiences on trials in other countries, have made my dog ​​life extremely rich and inspire further training. I believe that dog training is innovative, if you want to be at the top, you have to constantly develop as a dog trainer. The type of retriever I like to work with is an on / off dog. All my dogs live inside and are family dogs, besides being hunting and test/trial dogs.

My dogs have DKK / FCI pedigree. Some of my male dogs are available for breeding, you can see on their own page

Klik her for at få dit eget GoMINIsite