Velkommen/Welcom -
for english, please scroll down 


 
Tanja & Dublin

Hos jagt-retriever.dk bor der p.t.  3 Labrador hanhunde og deres daglige oppasser, Tanja Thorsen.

Du kan læse om hundene på deres respektive sider.
Mine hunde bliver brugt til jagt og markprøver, i Retrievernes Jagthunde klub og Dansk Retriever Klub.

Da jeg har nogle kroniske sygdomme vil jeg ikke fremadrettet kunne træne og gå så meget på prøver og jagt, alle tre hunde vil fortsat være trænet til et højt nivue og med Vinderklasse som mål, men det er ikke sikkert de så bliver stillet i Vinderklasse, selvom de er kvalificeret, det er helbredet der bestemmer det. 

Jeg har på nuværende tilspunkt produceret 3 Champions, Milo, Cooper og Chief, læs mere om dem under deres egen sider. 

Jeg har været udtaget til at repræsentere Danmark flere gange, ved Internationale arrangemeter som ICC, Nordisk Mesterskab, IWT, WT UK.
De ældeste hunde er også stillet i andre Nordiske lande flere gange.
Rejser og oplevelser der har gjort mit hundeliv særdeles rigere og inspirer til videre træning. Jeg mener at hunde træning er innovativ, hvis man vil være med i toppen, må man til stadighed udvikle sig som hundefører og hundetræner! 

Den type retriever jeg fungerer sammen med, er en on/off hund. Alle mine hunde bor inde og er familiehunde, ved siden af at de er jagt- og prøvehunde.
Alle er ud af engelske jagt linier og nogle importeret fra England og Irland.
​Mine hunde har DKK/FCI stamtavle .

De 3  hanhunde jeg har nu, står til rådighed for avl, det kan man se på deres egen side.

 


​At www.jagt-retriever.dk there are 3 Labrador male dogs and their daily caretaker, Tanja Thorsen.
All my dogs are out of working lines, a few picked up in England & Ireland. You can read about the dogs on their respective pages. My dogs are used for hunting and field tests,  in the Danish Retriever Club and Retrievernes Jagthunde klub.

I have currently produced 3 Champions, Milo, Cooper and Chief, read more about them under their own pages. I have been selected to represent Denmark several times, at International events such as ICC, Nordic Championship, IWT, WT in UK e.t.c..
The oldest dogs have also been placed in other Nordic countries several times.

I have been qualified for the Danish Championship 12 consecutive years with 1-3 dogs per year.
Travel and experiences on trials in other countries, have made my dog ​​life extremely rich and inspire further training. I believe that dog training is innovative, if you want to be at the top, you have to constantly develop as a dog trainer.
The type of retriever I like to work with is an on / off dog. All my dogs live inside and are family dogs, besides being hunting and test/trial dogs.
My dogs have DKK / FCI pedigree.
My 3 male dogs are available for breeding, you can see on their own page


 

Klik her for at få dit eget GoMINIsite